Skip to Content

Client Login Hunting Info Recreational Access menu button

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Prowadzona w sposób zrównoważony, opłacalna uprawa drzew przynosi korzyści dla społeczności lokalnych i sprzyja ochronie oraz przywracaniu naturalnych zasobów leśnych. Stosowane przez nas praktyki promują zrównoważoną produkcję drewna przeznaczonego na rynek tarcicy, forniru, zrębek i odnawialnych surowców energetycznych. Tak jak nasi inwestorzy wiemy, że dochodowość idzie w parze z odpowiedzialnym zarządzaniem zasobami drzewnymi.

Aby wypełnić to zobowiązanie:

  • zarządzamy uprawami drzew tak, aby wypełniać lub przewyższać wymagania regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska, i dążymy do certyfikacji prowadzonej przez podmioty zewnętrzne w ramach uznawanych na całym świecie standardów gospodarki leśnej ( Forest Stewardship Council (FSC®), Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC®), Sustainable Forestry Initiatives (SFI®)),
  • tworzymy i utrzymujemy system gospodarki zasobami, który stanowi ramy dla planowania, wdrażania, oceny i poprawy skuteczności naszego zarządzania,
  • ograniczamy do minimum niekorzystny wpływ na zasoby naturalne, oszczędzając wodę i energię oraz ograniczając do minimum zużycie środków chemicznych,
  • maksymalnie zwiększamy korzyści dla dzikiej przyrody przez wzbogacanie siedlisk, prowadząc gospodarkę z uwzględnieniem gatunków pożytecznych i chroniąc rzadkie gatunki,
  • postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • zapewniamy bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, w którym pracownicy i wykonawcy są traktowani z szacunkiem i mają możliwość rozwoju,
  • zwracamy się do społeczności, w których prowadzimy działalność, przekazując informacje dotyczące naszej działalności, i umożliwiając zgłaszanie uwag.

Topola Lasy i Eko Topola posiadają certyfikat PEFC® (odpowiednio PL PEFC-17_0519 and PL PEFC-17_0518). W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy odwiedzić: https://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates.

W celu uzyskania informacji na temat spółek Topola Lasy i Eko Topola przeznaczonych dla stron zainteresowanych prosimy o kontakt pisząc na adres [email protected].

Close Button